Consulta - Vergi Mevzuatına Ait Sirküler

Vergi Mevzuatına Ait Sirküler

Vergi Mevzuatımıza Ait Sirküleri Görmek İçin Tıklayınız

Mevzuat Bilgi Sisteminde ;

  • Tüm Vergi Kanunlarına Ait Maddeler,
  • Maddelerin gerekçeleri
  • Kanun hükmünde kararname,
  • Bakanlar Kurulu Kararları
  • Tüzükler
  • Yönetmelikler
  • Tebliğler
  • Sirküler
  • Genelgeler
  • Özelgeler

kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz.Yenilenen sistemimizde mevzuat metinleri biçimli metin olarak sunulmuş ve metin içerisinde aradığınız ifadeler işaretlenerek okuma kolaylığı sağlanmıştır.