Consulta - Uluslararası Vergileme

Uluslararası Vergileme

Uluslararası çifte vergilendirme sorunu günümüzde şirketlerimizin uluslararası..

Uluslararası çifte vergilendirme sorunu günümüzde şirketlerimizin uluslararası ticaret hacminin genişlemesi sonucunda önem kazanmaya başlamış,  çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının da akit devletler tarafından farklı yorumlanması ve uygulanması veya anlaşmalarda öngörülmeyen sorunların ortaya çıkması gibi durumlarda iki farklı ülke mükellefi açısından çifte vergilendirme yükünün giderilemesinde taraflar arasında uluslararası vergi uyuşmazlıkları ortaya çıkmış ve konu hakkında deneyimli uzman kadroların kurumlarda az bulunması nedeniyle bu sorunlar  birikmiş iki devlete mukim mükellefler açısından çifte vergilenme yükününden kurtulma ve/veya vergisel avantajların farkında olma imkanının asgariye inmesi sorununu beraberinde getirmiştir.

 

Şirketlerin faaliyet konularına bağlı olarak, uluslararası mali mevzuat da göz önünde bulundurulmak suretiyle çifte vergilenme yükünden kurtulma /  vergi avantajlarından faydalanma aşamasında  bir çözüm ortağı olarak sirketimizin verdiği hizmetleri şöylece özetleyebiliriz.

 

  • Uluslararası vergi planlamasına yönelik danışmanlık hizmetleri: Ulusal mevzuat ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gibi uluslararası düzenlemeleri dikkate almak suretiyle, sizlerin Türkiye dışında gerçekleştirecekleri yatırımlara yönelik etkin uluslararası vergi planlama stratejileri geliştirilmesi,
  • Global vergi etkinliği yönetimi: Müşterilerimizin genel iş stratejilerine uygun; global olarak yürütmekte oldukları faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan vergi pozisyonlarının iyileştirilmesine yönelik vergi danışmanlık hizmetleri,
  • Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinde uluslararası vergi boyutu taşıyan vergi danışmanlık hizmetleri,
  • Birden çok ülkede operasyonları ve/veya işlemleri olan firmaların faaliyetlerine etki edebilecek diğer ülke mevzuatları ile uluslararası mevzuattaki değişikliklere ilişkin danışmanlık hizmetleri,
  • Operasyonel yeniden yapılanma süreci içerisinde tedarik zincirlerini Tax Effective Supply Chain Management (TESCM) çalışması kapsamında yeniden yapılandıran müşterilerimize, bu süreçte uluslararası vergi mevzuatını ilgilendiren konularda danışmanlık hizmetleri, 
Uluslararası vergileme, birleşme ve devir işlemleri yüksek düzeyde bilgiye ve tecrübeye sahip bulunmayı zorunlu kılmaktadır. Şirketimiz, uzman kadrosuyla uluslararası vergilendirme konusunda stratejik çözüm ortağınız olarak size  hizmet sunmaktadır.
 

Türkiye’nin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yanı sıra ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve tüm vergisel yönleri ile Türkiye-AB anlaşmalarına ve AB vergi müktesebatına sitemizin bu bölümünden ulaşabilirsiniz