Consulta - TURQUALITY

TURQUALITY

TURQUALITY  PROGRAMI  NEDİR?

Firmaların; Hissedar ve üst yönetimlerinin vizyonlarını geliştiren, Markalaşma ve uluslararası rekabet düzeyini belirleyen, Stratejilerinin oluşturulmasında kullanılmak üzere Pazar istihbaratı sağlayan, Kurumsal strateji ve operasyonel planlarının oluşturulmasını tetikleyen, Değişimi sağlayacak yöneticileri eğiten, Kurumsal yapılanmaya ilişkin tüm süreçler için finansal destek sağlayan, Yeni pazar ve segmentlere girmek için uluslararası bağlantılar kuran, Firmaları uluslararası markalaşma ve yeni pazarlara girme çalışmalarında finansal olarak destekleyen dünyanın en kapsamlı marka destek programıdır.

Turquality, alt yapı çalışmaları ile birlikte 23 Kasım 2004 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
2011 yılı sonu itibariyle dayanıklı tüketim ürünleri, endüstriyel makine, hazır giyim, kuyumculuk / mücevherat, otomotiv ve tekstil sektörlerinde 77 şirketin 87 markası TURQUALITY® programı, 28 şirketin 31 markası da Marka Programı kapsamında destek altına alınmıştır.Tekstil, otomotiv, hazır giyim, elektronik ve gıda gibi sektörlerde rekabet koşullarının hızla ivme kazandığı günümüzde, ihracatta fark yaratabilmenin ve markalaşmanın önemi giderek artmaktadır. Turquality Kapsamında yer alan marka sayısı 111’e yükselmiştir ve başvurular devam etmektedir.
Ağırlıklı olarak Hazır Giyim ve Tekstil ile başlayan Program’da Dayanıklı Tüketim, Mobilya ve B2B şirketlerinin oranı artmaktadır. Marka Destek kapsamında yer alan Marka sayısı da 52’dir. Destekte 4 yılını dolduran markalar programın dışına çıkarılmışlardır.

TURQUALITY®’nin Misyonu

Şirketlerin kurumsal alt yapısını güçlendirmek, Global marka gelişimine destek olarak ülke ihracatını artırmak, Gerek Yurt içinde, gerek Yurt dışında marka bilinirliği sağlayarak, “Türk Malı” algısını kuvvetlendirmektir.

TURQUALITY®’nin Hedefleri
 
Potansiyel firmalara, Markalaşma yolunda global marka olmaları konusunda finansal destek sağlamak, Her türlü altyapı programları ile birlikte uluslar arası pazarda konumlanmayı sağlamak, Proje için seçilen firmaları, uluslar arası Pazar hakkında bilgilendirmek, söz konusu firmaları gelişimleri konusunda desteklemek, Seçilen ve Marka olma yolunda ilerleyecek olan potansiyel firmalara strateji, organizasyon ve teknoloji alanlarında danışmanlık yapmaktır. Başvuru ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterlerinin sonuçlarına göre Turquality ya da Marka programı kapsamına alınmaktadırlar. Bu kapsamda Turquality'ye akredite bir danışmanlık firmasından alınan danışmanlıklarda, hizmet giderleri % 50 oranında desteklenmektedir.
 
Firma Ön İnceleme Çalışması

Turquality Programı’na dahil olabilmek için firmalar bir Ön İnceleme Çalışması sürecinden geçmektedirler. Ön İnceleme Çalışmalarını DTM adına 6 firma, Deloitte Danışmanlık, Ernst & Young, PWC, McKinsey, KPMG ve Boston Consulting Group, yürütmektedir. Gerçekleştirilen Ön İnceleme Çalışması’nda firmalar 3 ana bölümde, 10 farklı performans alanı bazında incelenmektedir.
İncelemede: Firmaların operasyonel ve organizasyonel seviyesini, Firmaların finansal performansını, Turquality Programı kapsamında incelenen markanın elde etmiş olduğu uluslararası gücü ve yıllar bazında göstermiş olduğu performansını tespit etmeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmektedir.