Consulta - TTK 'da Şirket Tam Ve Kısmi Bölünmeleri

TTK 'da Şirket Tam Ve Kısmi Bölünmeleri

Yeni TTK’da Şirketler Topluluğu Kavramı

Şirketler Topluluğu Genel Bakış

•Hangi durumlarda şirketler topluluğunun oluşacağı belirlendi.

•Karşılıklı iştirak tanımlandı, buna çeşitli sonuçlar bağlandı.

•Pay ediniminde belirli eşiklerin altına inilmesi veya bu eşiklerin aşılması, tescil ve ilan edilecek.

•Hakimiyetin kötüye kullanılması, yaptırıma bağlandı.

•Güven sorumluluğu getirildi.

•Pervasızca davranan paysahibinin, belirli koşullarda şirketten çıkarılması kanunda düzenlendi.