Consulta - TTK da Şirket Kuruluşları

TTK da Şirket Kuruluşları

Şirket kuruluşundaki yenilikler

•Anonim şirket, tek kişiyle kurulabilir.

•Asgari esas sermaye 50.000.-TL, asgari kayıtlı sermaye (başlangıç sermayesi) ise 100.000.-TL tutarındadır.

•Kapalı şirketlere,kayıtlı sermaye sistemini benimseme, dilediğinde de sistemden çıkma hakkı tanınmıştır.

•Kuruluşta işlem denetimi getirilmiştir.

•Kuruluş belgelerinin saklanması ve kurucuların kuruluşa ilişkin dürüst beyanda bulunması zorunlu tutulmuştur.

•Kuruluşta halka arza imkan tanınmıştır.