Consulta - TTK \'da Şirket Birleşmeleri

TTK \'da Şirket Birleşmeleri

Yeni TTK 'da Şirket Birleşmeleri

Birleşmenin aşamaları, net bir biçimde düzenlenmiştir:

-Birleşme sözleşmesi

-Birleşme raporunun işlem denetiminden geçirilmesi

-Genel Kurul tarafından onanması

-Ticaret siciline tescil ve ilan

•Kolektif şirket ve komandit şirket, devralan şirket olamayacak.

•Borca batık durumdaki veya tasfiye halindeki şirketin, sağlıklı şirketle birleşmesine imkan tanınmıştır.

•Birleşme sırasında, ortakların durumunun korunmasına (denkleştirme akçesi) ve şirket borçlarının güvence altına alınmasına yönelik hükümler getirilmiştir. Ortakların ve alacaklıların durumu, birleşmeden önceki durumdan daha kötü olamayacaktır.

•Kolaylaştırılmış birleşme getirilmiştir. Bir şirket veya pay sahibi grubu, başka bir şirketin paylarını elinde bulunduruyorsa, birleşme, kolay bir şekilde yürütülebilecektir