Consulta - TTK da Bağımsız Denetimin Kapsamı

TTK da Bağımsız Denetimin Kapsamı

Bağımsız Denetim ve İşlem Denetiminde Yenilikler

•Ticari defterler tutulurken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından yayınlanan UFRS’lere uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uyma zorunluluğu yerine getirilecek.

•Anonim şirketler, limited şirketler ve şirketler topluluğu denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları’na göre denetlenecektir.

•Denetimin Konusu : Finansal tablolar+ yıllık faaliyet raporu

•Yapılacak olan denetim, risk denetimini de kapsar.

•Rekabet gücü+ evrenselleşme hedefleniyor.

Bağımsız Denetim ve İşlem Denetimi

Bağımsız Denetçinin Seçimi ve İşlevi

•Bağımsız denetçi, GK tarafından 1 yıllığına seçilir.

•Bağımsız denetçiyi, ancak mahkeme görevden alabilir.

•Bağımsız denetçi de her durumda istifa edemez.