Consulta - TTK 'da Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ve Mali Tablolar

TTK 'da Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ve Mali Tablolar

Yeni TTK 'da Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ve Mali Tablolar

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler

1. Anonim şirketler

2. Limited şirketler

3. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

Bağımsız denetime tabi olacak finansal tablolar;

1. Finansal durum tablosu ( bilanço )

2. Kapsamlı gelir tablosu

3. Nakit akış tablosu

4. Özkaynak değişim tablosu

5. Dipnotlar

Denetim hangi standartlara göre yapılacak ?

Finansal tabloların denetimi, Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu olarak,Türkiye Denetim Standartları Kurulu’nun (TDSK) yayınlayacağı Türkiye Denetim Standartları’na göre denetlenecektir.

TDSK kurulana kadar bu yetki TÜRMOB’dadır.

Rapor, açık, anlaşılır, basit ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak düzenlenecektir.