Consulta - Transfer Fiyatlandırması

Transfer Fiyatlandırması

Transfer Fiyatlandırması Nedir ?

5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile düzenlenmiş bulunan transfer fiyatlandırması müessesesi 1.1.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

5422sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı adı altında yeniden düzenlenmiştir.

01/01/2007 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu madde ile 5615 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun 41 inci maddesinde yapılan düzenlemelere ilişkin Transfer Fiyatlandırma Bölümümüzde yer alan açıklamalar listesi söyledir.

 

1-Yasal Düzenlemeler

2- Kapsam

3- İlişkili Kişi

4- Emsallere Uygunluk İlkesi

5- Emsallere Uygun Fiyat ya da Bedelin Tespitinde Kullanılan Yöntemler

6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü

7- Mükelleflerden İstenecek Belgeler

8- Cezalar

9- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla örtülü Kazanç Dağıtımında Düzeltme İşlemleri

10- Gayri Maddi Haklar

11- Grup İçi Hizmetler