Consulta - 5510 Sayılı SS ve GSS Kanuna Göre Prim Oranları

5510 Sayılı SS ve GSS Kanuna Göre Prim Oranları

 

4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

12 - 14

21 - 23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

20,5 - 23,5

34,5 - 37,5

 

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)

Sigorta Kolları

Toplam (Sigortalı) (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

12,5

Toplam

34,5

 

4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

14,33 - 21

23,33 - 30

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

18,5 - 28,5

32,5 - 42,5

 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)

Sigorta Kolları

Toplam (Sigortalı) (%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

12

Toplam

32

 

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Toplam

7,5

24,5

32

 

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)

SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı

2008 Yılında (%)

2009 Yılında (%)

2010 Yılında (%)

2011’den    İtibaren (%)

4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden

12

13

14

15