Consulta - SPK Bağımsız Denetim Standartları

SPK Bağımsız Denetim Standartları

 

Tebliğin Uluslararası Bağımsız Denetim Standartlarına karşılık gelen kısımları aşağıdaki listede yer almaktadır.

 Tebliğ Kısımları ve Karşılık Gelen Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları

 

 

Tebliğ Kısımlarında Düzenlenen Konular

Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları

Kısım Numarası

Başlık

Madde Sayısı

ISA
Numarası

Başlık

 

Başlangıç hükümleri

1-7

 

 

Kısım 1

Bağımsız Denetimin Amacı ve Genel İlkeleri

1-7

ISA 200

Objective and General Principles Governing an Audit of Financial Statements

Kısım 2

Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları

1-30

 

 

Kısım 3

Bağımsız Denetim Sözleşmesi

1-8

ISA 210

Terms of Audit Engagements

Kısım 4

Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü

1-14

ISA 220

Quality Control for Audits of Historical Financial Information

Kısım 5

Bağımsız Denetim Çalışmasının Belgelendirilmesi

1-12

ISA 230

Audit Documentation

Kısım 6

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

1-29

ISA 240

The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements

Kısım 7

Bağımsız Denetimi Yapılan İşletmenin Tabi Olduğu Mevzuatın Dikkate Alınması

1-10

ISA 250

Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements

Kısım 8

Bağımsız Denetimle İlgili Hususların Yönetimden Sorumlu Kişilere İletilmesi

1-9

ISA 260

Communication of Audit Matters with Those Charged with Governance

Kısım 9

Bağımsız Denetimin Planlanması

1-11

ISA 300

Planning and Audit of Financial Statements

Kısım 10

İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan İlişkilerinin Anlaşılması ve Bu Konulara İlişkin Önemli Yanlışlık Riskinin Değerlendirilmesi

1-26

ISA 315

Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement

Kısım 11

Bağımsız Denetimde Önemlilik

1-6

ISA 320

 Audit Materiality

Kısım 12

Değerlendirilmiş Risklere Karşı Uygulanacak Bağımsız Denetim Teknikleri

1-18

ISA 330

The Auditor's Procedures In Response to Assessed Risks

Kısım 13

Dışardan Hizmet Alan İşletmelerle İlgili Bağımsız Denetim

1-8

ISA 402

Audit Considerations Relating to Entities Using Service Organizations

Kısım 14

Bağımsız Denetim Kanıtı

1-14

ISA 500

Audit Evidence

Kısım 15

Bağımsız Denetim Kanıtı-Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar

1-6

ISA 501

Audit Evidence-Additional Considerations for Specific Items

Kısım 16

Dış Kaynaklardan Elde Edilen Doğrulama

1-15

ISA 505

External Confirmations

Kısım 17

İlk Bağımsız Denetimler- Açılış Bakiyeleri

1-5

ISA 510

Initial Engagements - Opening Balances

Kısım 18

Analitik İnceleme Teknikleri

1-13

ISA 520

Analytical Procedures

Kısım 19

Bağımsız Denetim Örneklemesi ve Diğer Seçilmiş Test Teknikleri

1-24

ISA 530

Audit Sampling and Other Means of Testing

Kısım 20

Muhasebe Tahminlerinin Bağımsız Denetimi

1-13

ISA 540

Audit of Accounting Estimates

Kısım 21

Makul Değer Hesaplamaları ve Bunlara İlişkin Kamuya Yapılan Açıklamaların Bağımsız Denetimi

1-30

ISA 545

Auditing Fair Value Measurements and Disclosures

Kısım 22

İlişkili Taraflar

1-9

ISA 550

Related Parties

Kısım 23

Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar

1-14

ISA 560

Subsequent Events

Kısım 24

İşletmenin Sürekliliği

1-14

ISA 570

Going Concern

Kısım 25

İşletme Yönetiminin Sorumluluklarını İçeren Teyit Mektupları

1-7

ISA 580

Management Representations

Kısım 26

Bağımsız Denetimde Diğer Bağımsız Denetçilerin Çalışmalarından Yararlanılması

1-7

ISA 600

Using the Work of Another Auditor

Kısım 27

Bağımsız Denetimde İç Denetim Çalışmalarından Yararlanılması

1-7

ISA 610

Considering the Work of Internal Audit

Kısım 28

Bağımsız Denetimde Uzman Çalışmalarından Yararlanılması

1-8

ISA 620

Using the Work of an Expert

Kısım 29

Genel Amaçlı Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

1-16

ISA 700

The Independent Auditor's Report on Complete Set of General Purpose Financial Statements

Kısım 30

Bağımsız Denetim Raporunda Şartlı veya Olumsuz Görüş Verilmesi ya da Görüş Bildirmekten Kaçınılması Durumlarında Raporlamanın Esasları

1-7

ISA 701

Modifications to the Independent Auditor's Report

Kısım 31

Karşılaştırmalı Bilgiler

1-6

ISA 710

Comparatives

Kısım 32

Bağımsız Denetime Tabi Tutulmuş Finansal Tabloları İçeren Belgelerde Yer Alan Diğer Bilgiler

1-7

ISA 720

Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements

Kısım 33

Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporu

1-8

ISA 800

The Independent Auditor's Report on Special Purpose Audit Engagements

Kısım 34

Ara Dönem Finansal Tablolarının İncelenmesi

1-16

ISRE 2410

Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity

Kısım 35

Son Hükümler

1-4

 

 

Kısım 35

Son Hükümler (Geçici maddeler)

1-4

 

 

 

Toplam Madde Sayısı:

449

 

 

5- Bağımsız Denetim Raporu Türleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Bağımsız Denetim Raporu Türleri