Consulta - SGK Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

SGK Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

ÖNEMLİ NOT: PRİME TABİ OLAN OLMAYAN KAZANÇLAR LİSTESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN RESMİ SİTESİ www.sgk.gov.tr ALINMIŞTIR.

 

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

PRİME TABİ (+) /PRİME TABİ DEĞİL (-)

HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 

  1- Ücret

   

  Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri 

   

 

a) Zaman birimine göre ücret

+

Hak Edilen Ay

* Fazla çalışma / mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Yıllık izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

b) İşbirimi esasına göre ücret 

+

Hak Edilen Ay

* Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Transfer ücreti 

+

Hak Edilen Ay

* Transfer verimi ücreti 

+

Hak Edilen Ay

 

c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

 

d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Hazırlama ücreti 

+

Hak Edilen Ay

* Tamamlama ücreti 

+

Hak Edilen Ay

* Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret 

+

Hak Edilen Ay

* Komisyon ücreti 

+

Hak Edilen Ay

 

e) Zam ve Tazminatlar

+

Hak Edilen Ay

* Bakım tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Vardiya tazminatı 

+

Hak Edilen Ay

* Ağır vasıta tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* İş güçlüğü tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Yıpranma tazminatı 

+

Hak Edilen Ay

* Özel hizmet tazminatı 

+

Hak Edilen Ay

* Yabancı dil tazminatı 

+

Hak Edilen Ay

* İmza zorunluluğu tazminatı 

+

Hak Edilen Ay

* Makam tazminatı 

+

Hak Edilen Ay

* Uçuş tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Arazi zammı

+

Hak Edilen Ay

* İş riski zammı 

+

Hak Edilen Ay

* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı 

+

Hak Edilen Ay

 

f)  Hakkı huzurlar (toplantı parası)

+

Hak Edilen Ay

 

h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler 

+

Hak Edilen Ay

 

ı)  Avukatlık vekâlet ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

  2-  Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak

   

* Tabii afet yardımı 

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen kira yardımı 

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen giyecek yardımı 

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen yakacak yardımı 

+

Ödendiği Ay

* Askerlik yardımı 

+

Ödendiği Ay

* Sünnet yardımı 

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen ısıtma yardımı 

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli 

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen ayakkabı bedeli 

+

Ödendiği Ay

* Yılbaşı parası 

+

Ödendiği Ay

* Kreş parası

+

Ödendiği Ay

* Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

* İzin harçlığı

+

Ödendiği Ay

* Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye 

+

Ödendiği Ay

* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye 

+

Ödendiği Ay

* Jübile ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

+

Ödendiği Ay

 

 3- Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar

   

a) Ayni yardımlar

-

 

b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı

-

 

c) Görev yollukları

-

 

d) Seyyar görev tazminatı

-

 

e) Kıdem tazminatı

-

 

f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki

-

 

    toplu ödemeler

g) Keşif ücreti

-

 

h) İhbar tazminatı

-

 

I) Kasa tazminatı

-

 

i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

-

 

j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

-

 

k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

-

 

l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyenözel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları