Consulta - Sertifikalı Yetkilerimiz

Sertifikalı Yetkilerimiz

Consulta, 1989 yılından bu yana, kurumların stratejik çözüm ortağı olarak, Bağımsız Denetim, Vergi Denetimi, Mali Müşavirlik, Yönetim Danışmanlığı ve Kurumsal Finansman Danışmanlığı alanlarında beş ayrı şirket şeklinde örgütlenmiş ve alanlarında uzmanlaşmış profesyonel ekibi ile birlikte kendi merkez binasında hizmet sunmaktadır. Consulta Grup Şirketleri, aynı çatı altında olmanın verdiği mesleki birliktelik gücüyle, birbirlerini tamamlayan bir hizmet ağı ve ekip çalışmasının yarattığı iş koordinasyonunu,  geçmişten bugüne getirdiği tecrübesiyle bütünleştirerek, stratejik çözüm ortağınız olma anlayışı ile sektöründe hem ulusal, hem de uluslar arası anlamda kabul görmüş bir şirketler topluluğu olarak sizlere hizmet vermektedir. Consulta Grup Şirketlerinin sahip olduğu Sertifikalı Yetkileri ana çerçevesiyle aşağıdaki gibidir:

Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulunca Bağımsız Denetim Yapma Yetkisi verilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca Bağımsız Denetim Yapma Yetkisi verilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Bağımsız Denetim Yapma Yetkisi verilmiştir. Maliye Bakanlığınca Şirket Ortaklarına Yeminli Mali Müşavirlik Kapsamında Tüm Hizmetleri Verme Yetkisi verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında ulusal ve Uluslar arası Bağımsız Denetim Yapma Yetkisi mevcuttur. INAA GROUP (48 ülkede Faaliyette Olan Denetim Şirketler Ağı) Türkiye Tek Temsilcili ve Ortadoğu Yetkilendirme üye firmasıdır. Şirket Ortakları ve çalışanları Kapsamında Ulusal ve Uluslar arası Hata, Hile ve Yolsuzluk (Fraud) Denetim Yapma Yetkisi vardır.

Consulta Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Maliye Bakanlığınca Şirket Ortaklarına Yeminli Mali Müşavirlik Kapsamında Tüm Hizmetleri Verme Yetkisi verilmiştir.Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetim Yapma Yetkisi vardır. Şirket ortakları ve çalışanları kapsamında Ulusal ve Uluslar arası Hata, Hile ve Yolsuzluk ( Fraud ) Denetim Yapma Yetkisi vardır.

Consulta Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Maliye Bakanlığınca Şirket Ortaklarına Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Kapsamında Tüm Hizmetleri Verme Yetkisi Verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetim Yapma Yetkisi Vardır. Şirket Ortakları ve çalışanları Kapsamında Ulusal ve Uluslar arası Hata, Hile ve Yolsuzluk (Fraud ) Denetim Yapma Yetkisi Vardır.

Consulta Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi    

Turquality kapsamında Danışmanlık Hizmeti Verme Yetkisi vardır. Ulusal ve Uluslar arası Mesleki Eğitim hizmeti vermektedir.

Consulta Kurumsal Danışmanlık

Maliye Bakanlığınca Yeminli Mali Müşavirlik kapsamında Tüm Hizmetleri Verme Yetkisi verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetim Yapma Yetkisi vardır. Şirket Ortakları ve çalışanları kapsamında Ulusal ve Uluslar arası Hata, Hile ve Yolsuzluk ( Fraud ) Denetim Yapma Yetkisi Vardır.