Consulta - Sermaye Piyasası Mevzuatı

Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Sermaye Piyasası Mevzuat Sistemi' nde ;

  • Sermaye Piyasası Kanun ve Gerekçeleri
  • Sermaye Piyasası Araçları Mevzuatı
  • Menkul Kıymetleri Halka Arz Olunan Anonim Ortaklıklar Ait Mevzuat
  • Sermaye Piyasası Kurumları
  • Muhasebe Standartları
  • Bağımsız Dış Denetleme
  • Borsalar
  • Sermaye Piyasası İlke ve Kararları
  • Sermaye Piyasasında Vergilendirme
  • Kanunla İlgili Diğer Mevzuat

kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz.Yenilenen sistemimizde mevzuat metinleri biçimli metin olarak sunulmuş ve metin içerisinde aradığınız ifadeler işaretlenerek okuma kolaylığı sağlanmıştır.