Consulta - Mali Hukuk

Mali Hukuk

Consulta yerli ve yabancı şirketlere kuruluşlarından itibaren müşavirlik hizmeti yanı sıra ilgili konularda mali hukuk desteği de sağlamaktadır.

Mali Hukuk alanındaki hizmetlerimiz özetle aşağıda sıralanmıştır.

 • Vergi Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • İş Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
 • Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık
 • Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık
 • Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı
 • Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı
 • İrtibat bürosu kuruluş işlemleri danışmanlığı
 • Şirket bölünme (kısmi bölünme – tam bölünme) ve hisse değişim işlemleri danışmanlığı
 • Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı
 • Genel kurul , sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı
 • Şirket ana sözleşme tadili
 • Uzlaşma ve uyuşmazlık
 • Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı
 • Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik
 • Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı
 • Sözleşme incelenmesi ve kaleme alınması

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku ve E-Ticaret Hukuku alanlarında, danışmanlık hizmeti vermek

 • Her türlü sözleşmenin taslak çalışmalarını yapmak ve bunlar hakkında mütalaa vermek
 • Şirketlere ilişikin her türlü belge ve evrakın özellikle Joint-Venture, Ortaklar arası sözleşmeler, Hisse Satış Sözleşmeleri, İş Akitleri, Kredi ve Kira Sözleşmeleri, hazırlanması