Consulta - GİB Kamu Hizmet Standartları Tablosu

GİB Kamu Hizmet Standartları Tablosu

GİB Kamu Hizmet Standartları Tablosu için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı Kamu Hizmetleri Standartları Bordrosu

SIRA NO   

   HİZMETİN ADI

  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

 

 

1

Tecil ve Taksitlendirme İşlemi

1-Dilekçe,
2-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

30 Gün

 

2

Fatura Sorgulama Hizmeti

Yok

2 Dakika

 

3

Vergi Kanunlarının Uygulanması Konusunda Meslek Örgütlerine Görüş Bildirmek

Resmi Yazışma veya Dilekçe

3 Ay

 

4

Şikayet Yoluyla Düzeltme Başvurularının Cevaplandırılması

Resmi Yazışma veya Dilekçe

60 Gün

 

5

Sakatlık İndirimi İşlemleri

Resmi Yazışma

45 Gün

 

6

Eğitim ve Öğretim Kurumlarının İstisna Taleplerinin Değerlendirilmesi

1-Dilekçe,
2-Okula İlişkin Ruhsat

7 Gün

 

7

Ar-Ge Faaliyetlerinden Kaynaklanan Harcamaların İndiriminin Kabulüne İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesi

1-Dilekçe,
2-Ar-Ge Değerlendirme Raporu

7Gün

 

8

Özel Hesap Dönemi Belirlenmesi

1-Dilekçe,
2- Yurtdışı Ortakların Hesap Dönemine İlişkin Belge

7 Gün

 

9

Ödeme Kaydedici Cihaz İşlemleri

Resmi Yazışma

3 Gün

 

 

10

 

 

Diplomatik Araçlara Kesilen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları ile İlgili İşlemler

Yok

7 Gün

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

 

11

Bakanlığımız/Başkanlığımızın Taraf Olduğu Davalarda Aleyhimize Hükmedilen ve İlgili Mevzuat Uyarınca Ödeme Aşamasına Gelen Asıl Alacak, Faiz, Kanuni Gecikme Faizi, Yargılama Gideri, Vekalet Ücreti, İcra Masrafı, Maddi ve Manevi Tazminatın Ödeme Emri Belgesi Hazırlanarak Ödenmesi

1-Banka Adı,
2-Banka Hesap Numarası
3-Gerçek Kişilerde TC Kimlik No,  
4-Tüzel Kişilerde Vergi Kimlik Numarası,
5-Bağlı Olunan Vergi Dairesi  Bilgilerini İçeren Talep Dilekçesi,
6-Serbest Meslek Makbuzu(Vekalet Ücreti Ödemesi için),
7-İcra Hesap Özeti (İlamlı İcra Takiplerinde)

30 Gün

 

12

Bilgi Edinme Başvurularına Cevap Verilmesi

1-Başvuru Dilekçesi veya Formu
2- E-mail

15 İşgünü

 

13

BİMER Başvuruları

Yok

1 Gün

 

14

6183 Sayılı Kanun İle İlgili Görüş Bildirilmesi

Resmi Yazı veya Dilekçe

30

 

15

Vergi Kayıp ve Kaçağı Hakkında Verilen Şikayet Dilekçelerinin Değerlendirilmesi

Dilekçe

Yok

 

16

Dilekçeyi Veren Vatandaşlara İhbar Sonucundan Bilgi Vermek ve Talep Edenlere İkramiye Ödenmesini Sağlamak 

1-Dilekçe,
2-Vergi Kayıp ve Kaçağının Ne Şekilde Yapıldığına İlişkin Varsa Belgeler

1 Yıl

 

17

YMM Mühür Teslim İşlemleri

Mühür Dosyası

1 Gün

 

18

Meslek Mensupları Mal Bildirimi İşlemleri

Yok

1 Gün

 

19

Mukimlik Belgesi Düzenlenmesi

1-Dilekçe,
2-Mükellefiyet Belgesi

 

 

15 Gün

 

SIRA NO

    HİZMETİN ADI

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

 

20

5303 Sayılı Kanun ile  Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşma ile 5824 Sayılı Kanun ile Onaylanması Uygun Bulunan IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki İşlemler

1-Dilekçe,
2-Sözleşme ve Eklerinin Örneği,
3-Bilgi Formu Aslı,
4-Bütçe Tablosu                        

5 Gün

 

21

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükelleflerine /Sürücülerine Kesilen Trafik İdari Para Cezası  Karar Tutanakları İle İlgili İşlemler

Dilekçe

30 Gün

 

22

Vergi İletişim Merkezi (VİMER) Faaliyetleri

Yok

3 Gün

 

23

Mükellef Hizmetleri Merkezi Faaliyetleri

Yok

1 Gün

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

   

 

 

İlk Müracaat Yeri  : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İkinci Müracaat Yeri   : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

 

   

 

 

Unvan                   : Grup Başkanı

Unvan                        : Daire Başkanı

 

Adres                    : İlkadım Cad.Gelir İdaresi Başkanlığı, 13. Kat

Adres                         : İlkadım Cad.Gelir İdaresi Başkanlığı, 14. Kat

 

 

Tel                         :312-415 34 40

Tel                             : 312-415 34 60

 

 

Faks                      :312-415 28 21

Faks                           : 312-415 28 21