Consulta - E-Mevzuat

E-Mevzuat

E-Mevzautı görüntülemek için tıklayınız.

Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz.Yenilenen sistemimizde mevzuat metinleri biçimli metin olarak sunulmuş ve metin içerisinde aradığınız ifadeler işaretlenerek okuma kolaylığı sağlanmıştır.

Antlaşmalar

Milletlerarası Antlaşmalar sadece fihrist olarak yayımlanmıştır. Antlaşmaların metinlerine resmi gazeteden ulaşılabilir.

Detaylı Arama 

Arama yapmak için yukarıdaki menüde bulunan KanunlarKHK’lerTüzüklerYönetmeliklerTebliğler veya Mülga Kanunlar linklerine tıklayarak istediğiniz türdeki mevzuat içerisinde kelime taraması yapabilirsiniz. Kanun, KHK veya Mülga Kanunlara numarası ile doğrudan erişebilirsiniz. 

Fihristler

Alfabetik olarak sunulan Kanun, KHK, Tüzük, Bakanlar kurulu kararı ile yürülüğe konulan yönetmelikler, Kurum ve kuruluşlara ait yönetmelikler, üniversitelere ait yönetmelikler ve Tebliğlerin fihristlerinden de metine ulaşabilirsiniz.