Consulta - Consulta Gümrük

Consulta Gümrük

hizmeti veren şirketler 4458 sayılı Gümrük kanunu, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na istinaden..

hizmeti veren şirketler 4458 sayılı Gümrük kanunu, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na istinaden hizmet verdikleri firmalar ile birlikte

müteselisen sorumludurlar.Bizde çözüm ortağı olarak gördüğümüz firmaları en doğru şekilde bilgilendirerek dış ticaretin değişen kurallarına uygun ve doğru şekilde işlemlerinin yürütülmesine çalışırız.