HABERLER
MALİ TATİL BAŞLADI . 01.07.2018 – 20.07.2018 DÖNEMİ MALİ TATİLDİR.
Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar ; Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un amir hükümleri ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel ...
01-08-2018
2018 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAMA HADLERİ DÜŞÜRÜLDÜ
GENEL AÇIKLAMA 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete'de 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar yayımlandı. Bilindiği gibi , şirket...
26-05-2018
MERKEZ BANKASININ "SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİ" HAKKINDA SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR
T.C. MERKEZ BANKASI Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Sıkça Sorulan Sorular Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir? Finansal istikrarı sağlayıcı yönde para ve döviz pi...
15-03-2018
GELİR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI. BEYAN TARİHİ 1-26 MART 2018
2017 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-26 Mart 2018 tarihleri arasında verilecektir. • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen g...
01-03-2018
15 MİLYON USD VE ÜZERİNDE DÖVİZ KREDİSİ OLANLARA BİLDİRİM VE BAĞIMSIZ DENETİM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.
GENEL BAKIŞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanıp 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'le; yurt içinden ve yurt dışından sa...
18-02-2018
% 5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLADI
08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergi...
02-01-2018
BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.
Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmelerini teminen, mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulması ve geliştir...
08-11-2017
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
I)'FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU VE KANUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER' BÖLÜMÜ 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kur...
26-10-2017
İZAHA DAVET MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ
I) GENEL DEĞERLENDİRME Bilindiği gibi , 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'un 22 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu'nun mülga 370 nci maddesi, &...
31-07-2017
BAĞIMSIZ DENETİMDE TFRS UYGULAMAYAN İŞLETMELER BOBİ FRS’Yİ UYGULAYACAK
29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)' ile ; bağı...
01-08-2017